Site icon MEFENEF

Kafkas Ormanları Ortak Koruma Altında

Kafkas Ormanları Ortak Koruma Altında

 Kafkas Rezervi’nin (Doğa Koruma Alanı) tarihi, Adıge Cumhuriyeti tarihi ile yaşıt. Belirtelim, koruma altındaki doğa alanının üçte biri, 91000 hektarlık bir  alan (910 km.kare) cumhuriyetimiz sınırları içinde.

Rezervin Kuzey ve Leğonake bölümlerindeki  doğa varlığı, rezerv görevlileri tarafından korunuyor, tehlikeli durum ve yangınlarla ayrı bir grup ilgileniyor, rezerv sınırları üç takım (ekip) tarafından taranıyor ve izleniyor. Amaç, sadece sınırları değil, rezervin tamamını  korumak. Geri planda, iç yörelerde olanlar da önemli. Adıge Cumhuriyeti orman idaresi, rezervi parsellere ayırdı, her bir parseli, ayrıca rezervin tamamını sürekli gözetim altında tutuyor. Kaçak ağaç kesimlerini önüne geçme ve hayvan varlığını koruma görevi  Adıge Cumhuriyeti yöneticileri ve rezerv görevlileri tarafından birlikte yerine getiriliyor.

 

 

 

 

 

Rezervi (doğa varlığını) koruma konusunda hızlı hareket edecek bir ekip oluşturulması önerisini Adıgey yetkilileri de uygun buldular. Adıgey, Golaye Dağı yöresinde hızlı hareket edecek bir ekip kurulmasını sağladı. Bu yerden geniş bir alan görülüyor ve gözlenebiliyor, ancak araç yolu ve başka yollar açılmış değil, yine de bu noktadan bağlantı kurmanın en iyi çözüm yolu olacağı anlaşıldı. Koruma yıl boyunca sürmüyor, kar yağınca sona eriyor. Kışın hareket olanağı kalkıyor, yürümek olanaksız hale geliyor.

Golaye Dağından geçen yol rezervin sınırındaki “Kişa” (КIышъ) denen yere varıyor. Bu yol üzerinden doğa parkı Thaçışho’ya (ТхьакIышхо) geçilebiliyor. Ama orada ayrı bir ekip görevlendirilmesine gerek görülmemiş. Orada ancak birkaç orman yolu kullanılabilir durumda. Arabayla geçilemeyecek yerler de var. Ekip, gidilebilecek yerlerle sınırlı olarak görev yapıyor.

Ancak Golaye Dağı üzerinden her yer görülebiliyor. Kuzey bölümü baş korucusu  Vladimir Yeliseyev’in dediğine göre, buradaki ekip geniş bir alanı koruyabiliyor. O yerden hayvan sesleri  duyulabiliyor. Kilometrelerce öteden gelen araba, çok uzaklarda atılan tüfek sesleri  de duyuluyor. Ayrıca bu yer  Kişa’ya 6 km mesafede.

AC Önderi (Lışha) ile bakanlık yetkililerinin yörede görevlendirmeler yapmak üzere aldıkları kararlar yanında, Novoprohladnı kasabası yakınında bir koruma ekibinin daha oluşturması kararı alındı. Korucular birkaç kez  yerel halktan avcılarla karşılaştılar, bunlar geyik boynuzu toplama peşindeydiler, yönetimle bu kişiler arasında protokoller (anlaşmalar)  imzalandı. Adıgey’in asıl gözettiği durum kaçak ağaç kesiminin önüne geçmek. Bir grup korucu daha görevlendirildiğinde orman varlığı daha güvenlikli korunacak.

Rezerv yönetimi, korucuların kendilerine tahsis edilen yerleri korumalarını kontrol edecek. Cumhuriyet eksiklikleri belirledi, sınır kontrolü aralık ayında başlatıldı.

Hayvan varlığı koruma altına alındı. Kafkas Rezervi yöneticilerinin açıklamalarına göre, kış mevsiminde, kar yağdığında  bu hayvanlar yaşadıkları yerlerden daha ötelere gidebiliyorlar. En aksi ve en inatçı olanlar dombaylar (bizon, yaban sığırı). Kuzey bölümde 500 kadar dombay var. Sayı fazlalaşmış olmalı ki, rezerv sınırları dışına da gitmeye başladılar. Bu nedenle dombayları kaçak avcılardan korumak gerekiyor.

Kafkas Rezervi basın servisinin açıklamasına göre, yollar kapandığında korucu kulübeleri kaldırılıyor, ancak ilkbaharda kaçak avcılar daha erken işe koyuldukları için kulübeler yeniden kuruluyor.

Adıge mak, 8 Şubat 2021

https://adygvoice.ru/2021/02/08/%d0%ba%d1%8a%d1%8b%d0%b7%d1%8d%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d1%8a%d1%8d%d0%b3%d1%8a%d1%83%d0%bd%d1%8d/

 

 

 

 

Exit mobile version