Adıge Dili ve Edebiyatı Derslerinin En İyi Öğretmeni Maykop’taki Yarışmada Seçilecek

Bir 1 kişi görseli olabilir
Bir gün önce Adıge Pedagoji Koleji, 2023 yılında “En İyi Adıge Dili ve Adıge Edebiyatı Öğretmeni” yarışmasının açılışına ev sahipliği yaptı. Yarışmaya katılacak Adıge dili ve Adıge edebiyatı öğretmenleri, kendi belediyelerince belirlenen en iyi öğretmenlerden oluşuyor.
Hepsi anadili eğitim programlarını Adıgece “Okul Öncesi Çocukların Ana Dillerini Geliştirmek için En İyi Uygulamalar” başlığı çerçevesinde uyguluyorlar. Yarışmanın 28 Nisan’a kadar sürecek olan son aşamasında yarışmacılar öğretici becerilerini sergileyecekler.
“ Dil, dünyadaki yaşamımızın başladığı şeydir. Kim olduğumuzu ve neden burada olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur . Her birimiz çocuklukta halk dilinde masallar ve ninniler dinledik. Bakan Yardımcısı Artem Juravel, küçük yaşlardan itibaren ana dilimiz için sevgiyle dolu olarak yetiştirildik, şimdi öğretmenlerimiz kendi dillerinde yıllar içinde geliştirdikleri bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmayı sürdürecekler” dedi.
Bölgedeki Öğretmen ve Uzman Eğitici (Mentor) Yılı’nda, Tüm Rusya’da “Yılın Ustası”, “Ana Dili ve Yerel Edebiyatının En İyi Öğretmeni” yarışmasının başladığını bildiririz.
Tören sırasında, Adıge Cumhuriyeti Başkanı, Adıge Xase – Çerkes Parlamentosu Başkanı, Adıge Devlet Başkanlığı katındaki Adıge Dili Konseyi’nin yanı sıra Proje Ofisi’n (*) dili koruma ve inceleme konusundaki rolüne de dikkat çekildi. Tembot K’eraş adlı Adıge Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar da dile getirildi.
Adıge Cumhuriyeti anaokullarında 6,8 binden fazla çocuğun (toplam öğrenci sayısının %34’ü) ve okullarda da 29,5 bin öğrencinin (%48,5) Adıgece ders aldığı belirtiliyor. Rusya Halklarının Ana Dillerini Koruma ve İnceleme Vakfı’nın yanı sıra federal ve bölgesel bütçelerden gelen bir hibe sayesinde, 1’den 11’e kadar Adıge dilinde yeni ders kitapları yazıldı. Üç yıldan beri Adıgey Adıgece ders kitapları federal eğitim literatürü (kitapları) listesine alınmış bulunuyor.
(*) – Proje ofis – Adıgeceyi desteklemek için oluşturulmuş yarı resmi bir kuruluş. Maykop’ta ve Adıgey’in birkaç yöresinde pilot okullar açmış bulunuyor. Üç yıldan beri bu okullarda ve ana okullarında, Liselerde de (10-11 sınıflar) haftada 1 ders saati Adıge edebiyatı dersi okutuluyor. Normal okullarda, RF Eğitim Bakanlığı seçmeli Adıgece derslerinin sadece 1-9 sınıflarda okutulmasına izin veriyor, gerisi programda yok. İlkokullarda (1-4 sınıflar) en çok 3 ders saati, ortaokularda da (5-9 sınıflar) 2 ders saati anadili ve edebiyat dersi, seçmeli ders dili olarak okutulabiliyor- hcy
Not: Facebook çevirisi üzerinden düzenlenmiştir. – hcy
Adıge mak, 13 Nisan 2023
Yorum Yap