27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü: Adıge Ulusal Tiyatrosu

Śey İbrahim adını taşıyan Adıge Cumhuriyeti Ulusal Tiyatrosu Sanat yönetmeni Hakuy Aslan ile Adıge tiyatrosu konulu bir konuşma yaptık. Şu sıralar Ulusal tiyatro  kapalı. Onarım ve yeni düzenlemeler yapılıyor. Oyuncuların…

Bu Yiğit Kadın – Adıgelerin Kızıdır

Anlatacağım bu olay yüz yıl kadar önce yaşandı,  çarpıcı bir olay olduğu için günümüze değin unutulmadı. Karadeniz kıyısından 40 km uzakta, doğuda Hatramtuk (Хьатрамтыку) köyü vardı (*). Yasa değişikliği sonucu köye…

Adıge Ülkesinde Her Köy Ayrı Bir Tarih

Tev Aslan ile Śışe Kazbek (Цышэ Казбек), ülkemizde tanınan kişiler. Ulusal tarih, gelenek ve göreneklerimizin tanıtılmaları konularında çalışan kişiler. Her ikisi de, ulusal tarihi, kültürü ve ilişkileri gençlere aktarmak için ellerinden…

Kafkas Ormanları Ortak Koruma Altında

 Kafkas Rezervi’nin (Doğa Koruma Alanı) tarihi, Adıge Cumhuriyeti tarihi ile yaşıt. Belirtelim, koruma altındaki doğa alanının üçte biri, 91000 hektarlık bir  alan (910 km.kare) cumhuriyetimiz sınırları içinde. Rezervin Kuzey ve Leğonake…

Adıgey’in Dış Satımı Gelişiyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’nin öncülüğünde yaşama geçirilen “Uluslararası işbirliği ve ihracat” adlı federal proje, ulusal (federe) projeleri de kapsıyor, bunlardan  biri de  tarım ürünleri ihracatı projesi.…

Bir Şapsığ Arıcı ve Müzisyenin Yaşamı

Soçili Çerkes arıcılar arıcılıktan söz ederlerken Hacıko köyü (*) yaşlılarından Haĥo Osman’ın adını anmadan geçemezler. Osman artık aramızda değil, ama genç arıcılar onun arı yetiştirme tekniğini anıyor ve halen uyguluyorlar.…