Tarihten dersler

Otuzuncu kuruluş yıldönümü nedeniyle, Adıge Cumhuriyeti’nin geçirdiği değişiklikler, devlet yapılanması, özerkliği izleyen cumhuriyetle birlikte gelen  100 yıllık yolculuk ve bunun taşıdığı önemi Adıge Cumhuriyeti ilk…

Adıge Ulusunun Temeli Sağlamlaşıyor

Adıge Cumhuriyeti ile birlikte doğan ve sözünü etmeye değecek değerde olan bir oluşum da dış ülkelerde yaşayan soydaşlarımızdan anayurduna dönmek isteyenlerin bu olanağı elde etmiş  olmalarıdır.30…

Hareketlenen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Rusya

Dünyada dengesizlik ve adaletsizlik sürüyor. 1789 Fransız devrimi ile insanın özgür ve eşit  haklı doğduğu ilkesi kabul edildi. İlke Fransa’da uygulandı, örneğin, toprak, kölelikten/ serflikten kurtulan köylüye…

A, aaa… Onlar Türk

Efteni Gölü’ne dökülen Küçük Melen çayı sol/ güney kıyısında, Düzce’ye 4 km. mesafede köyümüz Sarayyeri (Kovқehable/Къоук1ьэхьабл)  bulunur. 40-50 haneydi.Melen, sadece bizim ya da çay boyundaki…

Bzıyıko Savaşı: Gelenek  Her Şeyin Üzerinde

Geçmişte, Temmuz ayında biz Adıgeler, unutamayacağımız bir olay yaşamıştık. Bzıyıko Savaşı Adıge toplumunun karşılaştığı aile içi üzücü olaylardan biriydi. Bzıyıko Savaşında, bundan 225 yıl önce 10 Temmuz 1796’da Bjeduğlar ile…

Ulus Hut Şamsudin’i İzliyor ve Anıyor

K’eraş Tembot adlı Adıge Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsünde “Hut Şamsudin, Adıge Söylenti Bilimine Büyük Katkıda Bulundu” başlığı altında 17 Ağustos 2021 günü bir yuvarlak masa toplantısı…

Adıgey’de Otuz Turistik Yolun 85. Yıl Kutlaması

1930’lu yıllarda Adıgey içinden gelen, Fışt Dağı (*) içinden geçen ve Karadeniz’e ulaşan “Batı Kafkasya” turistik dağ yolunun ilk açılışı Temmuz ayında  85. Yılını doldurduSovyetler Birliğinin her bir köşesinden gelen…