Bzıyıko Savaşı: Gelenek  Her Şeyin Üzerinde

Geçmişte, Temmuz ayında biz Adıgeler, unutamayacağımız bir olay yaşamıştık. Bzıyıko Savaşı Adıge toplumunun karşılaştığı aile içi üzücü olaylardan biriydi. Bzıyıko Savaşında, bundan 225 yıl önce 10 Temmuz 1796’da Bjeduğlar ile…

Ulus Hut Şamsudin’i İzliyor ve Anıyor

K’eraş Tembot adlı Adıge Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsünde “Hut Şamsudin, Adıge Söylenti Bilimine Büyük Katkıda Bulundu” başlığı altında 17 Ağustos 2021 günü bir yuvarlak masa toplantısı…

Adıgey’de Otuz Turistik Yolun 85. Yıl Kutlaması

1930’lu yıllarda Adıgey içinden gelen, Fışt Dağı (*) içinden geçen ve Karadeniz’e ulaşan “Batı Kafkasya” turistik dağ yolunun ilk açılışı Temmuz ayında  85. Yılını doldurduSovyetler Birliğinin her bir köşesinden gelen…

Adıgece Ders Kitapları Yayımlanacak

Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı anadilini öğretme ve koruma amaçlı ciddi bir çalışma içinde. Örnek kazanımlarımız var. Adıge dili ve Adıge edebiyatı dersleri federal devlet eğitim sistemi standartlarına uygun…

İki Dünya Yolu Arası

Adıge Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes yöreleri ulusal yazarı Meşbaşe İshak bir süre önce 91 yaşına ayak bastı. İshak Sovyetler Birliği, Rusya Federasyonu ve Adıge Cumhuriyeti devlet ödülleri sahibi, DÇB…

Büyük Adıge Yazarı ile Buluşma

Adıge Cumhuriyeti Gönüllü Hareketinin “Kültür Gönüllüleri” adlı merkezi ile “Talantis” (Талантида) adlı özerk ticari ajans, birlikte “Kültür” adlı bir ulusal proje ve “Kültür Felsefesi”  projesi üzerinde çalışıyorlar.Kültür…

Ömrünü bilime adamış bir Adıge – Abreg Açerdan

Dil bilimleri doktoru, Adıge devlet üniversitesinde genel dilbilimi kürsüsünde profesör, AC Başkanı (Lışha) katında iş gören Adıge dili Meclisi üyesi Abreg Açerdan bugün 80 yaşına ayak bastı.Abreg Açerdan güzel…

Adıge Ulusunun İlk Bilim İnsanı

İshak oğlu Kuace Malazin 1900 yılında doğdu. Derin bir bilimsel eğitim aldı. İkinci Dünya Savaşı'na katıldı, Moskova’yı savunan birliklerin birinde görev aldı. Değerli bir jeoloji ve mineraloji doktoru idi. Malazin Adıgey’in Şevgen…