Arkeolojinin Kâbesi Adıgey

19 – 20. yüzyıl kavşağında yöremizde arkeolojik incelemeler yapan Nikolay Veselovskiy’den bu güne, arkeologlar değişik dönemlerde cumhuriyetimizde çalışmalar yapmışlardır.Maykop’taki Veŝade (Ошъад) höyüğünden dünyada eşi ve benzeri…

Adıgey Arkeolojisini Başlatan Bilim İnsanı

İvan oğlu Veselovskiy Nikolay bir Rus arkeolog, Doğu ülkeleri, Orta Asya, Kırım, Kafkasya tarih ve arkeolojilerinin kurucusu. Bu yıl doğumunun 175. yılı.Veselovskiy ilkin Semerkant’ta (Özbekistan) kazı işlerini düzenledi,…

Gazze – Filistin Direnişi ve Adıge-Çerkesler Örneği

Filistin bir Osmanlı-Türk toprağı iken 1917’de İngiliz işgaline uğradı, ardından Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) tarafından İngiliz Manda yönetimine bırakıldı. Nüfusunun çok küçük bir kısmı Musevi (100 binden az), gerisi…

Ĥotko Samir: Ünlü Adıge Tarihçi ve Çalışmaları

Bu yıl mayıs ayında K’ereşe Tembot adlı Adıge Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü’nde “Adıge Tarihinin Başlıca Sorunları” (Адыгэ тарихъым игумэкIыгъо шъхьаIэхэр) adlı bir konferans düzenlendi.…

Anadili – Ortak Sorunumuz

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat Hükümet Konağındaki ofisinde toplanan Adıge Dil Meclisi toplantısını yönetti. Toplantıya T. M. K’eraşe adını taşıyan Adıge Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü, Adıge Cumhuriyeti Eğitim…