Adıgece Ders Kitapları Yayımlanacak

Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı anadilini öğretme ve koruma amaçlı ciddi bir çalışma içinde. Örnek kazanımlarımız var. Adıge dili ve Adıge edebiyatı dersleri federal devlet eğitim sistemi standartlarına uygun olarak kayıt altına alındı ve federal eğitim programına kondu.
2020 yılında 1-11 sınıflarda okutulacak Adıgece ve Adıge edebiyatı ders kitapları federal devlet eğitim standartları listesine alınmıştı.
Program gereği ders kitaplarının yayımı çalışmaları başladı. Öğrenciler için gerekli ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve elektronik kitaplar, öğretmenler için de yardımcı ders kitapları yayımlanacak. Hazırlık sınıfları için kitaplar, elektronik kitaplar, yardımcı ders araçları ve not defterleri hazırlanacak, öğretmenler için de ödenek ayrılacak.
Rusya Federasyonu’nda çok sayıda ulus ve dil bulunuyor, bunları koruma altına almak ve öğretmek için kurulmuş olan Fon tarafından geçtiğimiz nisan ayında bir yarışma düzenlendi, yarışmaya Adıge Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı da katıldı. 1-4 ve 5-9 sınıflarda okutulan ve “Adıgece” adı verilen eğitim ve öğretim araçları kompleksi birinciliği aldı. Yukarıda sözünü ettiğimiz Fon Adıgece ders kitap ve yardımcı ders kitap ve araçları yayını için kullanılmak üzere Adıge Cumhuriyeti’ne 8 milyon ruble gönderdi.
AC Eğitim ve Bilim Bakanının açıklamasına göre, cumhuriyetimizde yayımlanacak kitapları federal yayınlar listesine aldırmak için 2022 yılında gerekli maketler (taslaklar) hazırlanacak.
Bu bağlamda, 1-4 sınıflar için “Anadilinde edebiyat okuma kitabı”, 5-11 sınıflar için de “Yerli – Adıgece- edebiyat” kitapları hazırlanıyor. Bunun için cumhuriyet bütçesinden 8 milyon ruble ayrılacak.
Bu arada şunu da belirtmemiz gerekir, 2020 yılında 10-11 sınıflarda okutulan “Adıge Anadili” (Адыгэ ныдэлъфыбзэр) adlı ders kitabı federal listeye alınmıştı.
DÊLEKO Anet.
Bir 1 kişi ve kitap görseli olabilir
Yorum Yap