Dün. Bugün. Yarın.

-II-
Pandemi dönemi

 

Gelişmek için gerekli olanaklar bugün Adıgey’de yeterince bulunuyor. Değişik devlet organlarında yetenekli ve deneyimli elemanlar görev başında. Geçtiğimiz yıl yeryüzünü saran pandemi döneminde bu kişiler ellerinden geleni yaptılar, olumlu çalışmalar ortaya koydular. Cumhuriyetin önderleri önemli mali kararlar aldılar, gelir kaynaklarını yerinde değerlendirdiler ve harcamaları, savurganlığı azalttılar. Rusya maliye bakanlığı bütçe gelirlerini yerinde kullanan yöreler içinde Adıgey’e özel bir değer biçti.
Geçen yıl sağlık emekçileri halk sağlığını koruma, tıbbi yardımları en kısa sürede hastalara ulaştırma konularında ellerinden geleni yaptılar. Bu kişiler koronavirüsle mücadeleye öncülük ettiler. Adıgey’deki üç kovid hastanesinde çalıştılar, COVİD-19’u önlemek için halen 32 merkezde aşılama sürüyor. Zorlu bir 2020 yılına karşın cumhuriyetimiz olumlu gelişmeler gösterdi. Yeni tıp merkezleri kuruldu, eskimiş merkezler yenilendi, hava ambülansları kullanılmaya başlandı.
Yeni Bir Okul ve Bahçesi
Geçtiğimiz yıl cumhuriyetimiz nüfusunun üçte birine sosyal yardımlarda bulunuldu. Hükümetimiz bu işi ciddiye alıyor, 3 yaş ile 7 yaş arasındaki çocuklar sıra beklemeden, hemen çocuk yuvalarına alınıyorlar. Bu arada bu yuvalar için gerekli modern gereçlerin sağlandığını da belirtmemiz gerekiyor. 5 çocuk yuvası açıldı, 4’ü hizmete hazırlanıyor, 3 yuva ise faaliyette. Buna koşut olarak ilk ve orta dereceli okullar da açılıyor.
Kültürel tesisler de dikkatle korunuyor. Örneğin, kültür evleri inşa ediliyor, eskileri yenileniyor, çağın örneklerine göre kütüphaneler, çocuk sanat okulları açılıyor. Şu şıralar Adıge Cumhuriyeti Ulusal Müzesi onarımdan geçiyor, müze malzemelerinin depolanacağı ek hizmet binası inşaatı devam ediyor, Puşkin adını taşıyan tiyatro, Vımar Thabısım adını taşıyan Adıge Cumhuriyeti sanat koleji binası da yenileniyor.
Adıgey’in kendi olanaklarıyla yeni konutlar ürettiğini, değişik alanlarda hizmetler sunulduğunu her gördüğümde kıvanç duyuyorum. Şu an Adıgey’de bin kadar spor binası bulunuyor, bunların yarısı köylerde. Bu tesisler halk sağlığının korunmasına, çocukların ve gençlerin spor yapmalarına hizmet ediyor. Geçen yıl Maykop’ta büyük bir buz pisti açıldı, fizik kültürü (tedavi) kompleksleri Adıgekale, Cece (Giaginsk) ve Koşhable rayonlarında açıldı; TRP (ГТО) (fizik kültür ve spor kompleksi) örnekleri Kranogvardeyski ve Şevgen rayonlarında kuruluyor. Adıgey’de daha farklı hizmet binaları da inşa ediliyor.
Cumhuriyetin ekonomisinin sarsılmamasında Rusya önderlerinin Hükümetimize destek vermiş olmaları ana etkendir. Şimdi bir devlet programı gereği cumhuriyetimizde yeni işyerleri açılmaktadır.
Cumhuriyetimiz tarım emekçileri bu yıl büyük bir üretim gerçekleştirdiler. Hepsini bir araya getirdiğimizde 735,4 ton ürün elde ettiler. Tarımımız her alanda gelişiyor.
Her yıl cumhuriyetimizin görünümü değişiyor, daha da güzelleşiyor. Yeni caddeler ve meydanlar açılıyor, eskileri yenileniyor. Parklar, bahçeler yeniden düzenleniyor, çocukların temiz hava solumaları ve oynamaları için yeni yerler açılıyor.
Veşuten (Oşten) Spor Kompleksi
Maykop’ta ve güneydeki Maykop rayonunda su toplama havuzları (barajlar) ve su taşıma boruları inşa ediliyor, tamamlandığında o yöreler insanları sürekli akan suya kavuşmuş olacaklar. Ğozeripĺ ile Leğonaka’yı birbirine bağlayan otomobil yolu da tamamlanmak üzere. Bu sayede Adıgey turizmi daha da gelişecek.

 

Stratejik görevler

 

Yarın için neler öngörebiliriz? Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat Adıge Devlet Meclisi-Xase’de yatığı konuşmada, en önemli sorunun cumhuriyete daha fazlı yatırımcı çekmek ve yatırımları artırmak olduğunu açıkladı. Cumhuriyetin izlediği strateji ekonomimizin geliştirilmesi üzerinedir. Transport, alt yapı mühendisliğine dayalı alanlar ve parklar yapılıyor, büyük bir sanayi parkı inşa ediliyor.
“Lağonaka” dağ dinlenme tesislerinin tamamlanması hedeflerimizden. Bu tesisler tamamlandığında cumhuriyetimizin turizm ekonomisi gelişecek, Adıgey’in enerji temini artacak, daha çok konuta doğal gaz bağlanacaktır, yeni üretim ve yeni işyerlerini bir araya getirecek olan bu gelişme yatırımcıların da ilgisini çekecektir.
Bugün en büyük hedefimiz cumhuriyetimize daha çok yatırımcının gelmesinin sağlanması, ekonomiyi geliştirme ve kalkınmadır.
Leğonaka Yaylasından Bir Görünüm
Federal merkezdeki uzmanlar ile birlikte cumhuriyetimiz önderleri, görevlileri, 2030 yılına değin Adıgey’in izleyeceği gelişim stratejisini belirlemiş bulunuyorlar. 60 üzeri yatırım projesi yatırımcılara sunuldu ve tanıtıldı. Önde gelen 49 proje federal makamlara önerildi, Rusya’nın bir ulusal projesi olan köylerin geliştirilmeleri, sağlık hizmetleri, halk eğitimi, kültür, sosyal konular, turizm, küçük ve büyük ölçekli işletmelerin ve konut yapımının geliştirilmesi, yol ve yol ayırımı (kavşak) yerlerinin inşası, doğalgazın hızla konutlara bağlanması bu projeler kapsamındadır. Her konu: Kadroların hazırlanmasından başlanarak az gelirli (yoksul) ailelere yardım dahil çalışmalar sürdürülüyor. Cumhuriyein her alanında, belediye yönetimleri dahil, bu projeleri uygulayacak kişiler belirleniyor.
Adıgey’in görünümü, manzarası çok değişti, güzelleşti. Biz, nahıjlar (yaşlılar), çok şeyin değişimine tanık olduk ve içtenlikle cumhuriyetimizin büyük bir gelişim süreci geçirdiğini, yarınların daha da güzel olacağını söyleyebilirim.
MEŞBAŞE İshak
Adıgey ulusal yazarı, Rusya emek kahramanı, Rusya Federasyonu Toplum Odası üyesi.
Adıge mak, 9 Haziran 2021

 

Тыгъуас. Неп. Неущ.

Yorum Yap