Adıgey  Başbakanı  Gennadi Mitrofanov: “Önceliğimiz, Lagonaka Yaylaları Ekosistemini En Üst Düzeyde Korumaktır”

 

Mart 2021’de Leğonaka Yaylaları, Adıge hükümetinin kararıyla, Adıgey’in  Maykop  rayonu alanı içinde kalması koşuluyla, Rusya Federasyonu Kafkas Devlet Rezervinin (Koruma Alanı)  bir parçası olarak “biyosfer” statüsü verildi. Adıge Cumhuriyeti Başbakanı Gennadi Mitrofanov , RIA Novosti haber ajansına, cumhuriyetin dağlık kesiminde turizmi geliştirme ve oraların eşsiz doğasını koruma planlarından söz etti.

 

– Gennadi Alekseyeviç, Adıgey’de, özellikle Leğonaka Yaylasında turizmin gelişmesi için yapılan çalışmalar ve beklentiler birkaç yıldan beri  tartışılıyor …

 

– Gerçekten de, bu konuda birkaç yıldır Federal Merkez, Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kafkas Biyosfer Rezervi, kamu çevre kuruluşları ve çevre uzmanları ile yararlı bir diyalog içinde çalışıyoruz.

 

Zengin bir doğal, kültürel ve tarihsel mirasa sahip Adıgey’de turizmin gelişmesinin cumhuriyet ekonomisinin stratejik amaçlarından biri olduğunu anımsatmak isterim. Aynı zamanda, dikkatimizin odağı ekolojik, kültürel, tarihi, yemek kültürü (gastronomi) ve tarım turizmi – yani Adıgey’in benzersiz ekosistemlerinin korunmasına izin veren ve ekonominin gelişmesi için koşullar yaratan alanlardır. Buna bir örnek olarak, her yıl daha popüler hale gelen ve yaygınlaşan  Adıge Peyniri Festivalini gösterebilirim.

 

Turizmi geliştirerek, aynı zamanda bölge halklarının yaşam koşullarını  iyileştirdiğimizi belirtmek isterim. Karmaşık çalışmalar sayesinde, dağ köylerinde köylülerin uzun zamandır gereksinim duyduğu yolları, merkezi su ve gaz bağlantılarını tamamlamaya çalışıyoruz. Yeni turistik tesislerin inşası için de altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

 

– Bugün, Adıgey’deki ekolojik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

– Cumhuriyetteki ekolojik durum iyi sayılabilir. Ulusal çevre derecelendirmesinin göstergeleri olumlu dinamikleri işaret ediyor. Adıgey Başkanı Murat Karalbiyeviç Kumpıl, ekolojik gelişmeye  büyük önem veriyor. Devam eden ve planlanan tüm büyük projeler bir çevresel etki değerlendirmesinden geçiyor. Zaman, çevresel mekanizmalarımızın iyi yerleşmiş olduğunu gösteriyor – cumhuriyette turizmin gelişmesi, doğal yaşamın bozulmasına izin vermeyecek bir plana dayanıyor.

 

Bir kez daha, Adıgey’deki  federal ve yerel otoriteler, kamu  kuruluşları ve cumhuriyet yurttaşları ile yakın işbirliği içinde çalışıyorlar, bu çalışmalar sayesinde önemli deneyimler kazanıldığını  belirtmek isterim. Çevre gönüllülüğü de gelişiyor ve okullarda ağaç ve orman sevgisi büyüyor. Çocuklar ve yetişkinler ağaç fidanları dikme kampanyalarına katılıyorlar, kamusal çevresel koruma konuları  ile uğraşıyorlar – bu yönde ekolojik yolların, turistik alanların, kaynak sularının ve nehirlerin temizliği çalışmalarında da görev alıyorlar.

 

Şimşir

 

Colchis Şimşiri ve Dağ Bizonu

Bugün Adıgey, Colchis şimşirinin doğal yaşam alanlarının korunduğu tek bölgedir. Ayrıca Adıgey Başkanı, şimşir ağacını korumak için devlet dışı çevre merkezi “NABU – Kafkasya” projesini destekledi ve cumhuriyette “Kökleri Kurtaralım” gönüllü hareketinin yaratılmasına öncülük etti. Bu kaybolan kalıntı bitkiyi restore etmek için birlikte şimşir fidanları dikiliyor. Diğer ortak projemiz ise “Dağ bizonunun (mezıçu) ve yaşam alanlarının korunması” dır.

 

Cumhuriyetin dağlık kesiminde ekolojik turizmin gelişmesinin, ayrılmaz bir şekilde konukların ve yerel halkın çevre eğitimi ile bağlantılı olduğunu belirtmek isterim. Bu çalışmayı Kafkas Biyosfer Rezervi Müdürlüğü ile birlikte yürütüyoruz. Buna ek olarak, 2020’nin sonundan bu yana, ormanı kaçak ağaç kesiminden ve kaçak avcılardan korumak için ortak bir proje uyguluyoruz. Bunun için, cumhuriyet topraklarındaki rezervin çevresi, sınırları boyunca ek güvenlik noktaları düzenlendi ve görevliler atandı. Birlikte Batı Kafkasya’da nadir görülen yırtıcı kuşların sayımını yapıyor, ekolojik kampanyalar açıyor ve ekolojik rotalar oluşturuyoruz. Şu sıralar uygulanan projelerden biri de, en küçük turistlere bile Orta Asya leoparını Kafkasya’ya iade etme projesinin neden bu kadar önemli olduğunu açıklamaya yardımcı olan şey  Leopard Trail’dir (Leopar Yürüyüşü). Bu büyük ölçekli proje Rusya Devlet Başkanı’nın desteğiyle yürütülmektedir.

 

–  Maykop rayonunda  yeni bir turistik altyapının oluşturulması yöre halkını da ilgilendiriyor …

 

– Doğal kaynakların akılcı kullanımı ve çevrenin korunması konuları elbette bizi ilgilendiriyor. Bu nedenle turizm sektörünün gelişimi dahil herhangi bir ekonomik faaliyeti planlarken önceliğimiz doğa üzerindeki olası minimum etkisidir.

 

Hem cumhuriyetin kalkınması hem de biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılması gereken çok şey var. Dağlık bölgeler dünyasında, örneğin, “sürdürülebilir” turizmin çevre ile uyum içinde geliştiği, doğayı korumaya ve yerel halkın refah düzeyini yükseltmeye yönelik olumlu örnekler vardır. Bu nedenle, ekolojik turizmin geliştirilmesinde ve çevre koruma faaliyetlerinde birikmiş tüm deneyimlerimizi eko-tatil köylerinin gelişimi için uygulamaya hazırız. Aynı zamanda, uzmanların ve halkın yardımına güveniyor ve bu yönde atacağımız her türlü adımı onlarla görüşerek birlikte atmak istiyoruz.

 

Tüm bunlar, Leğonaka Biyosfer Test Sitesini oluşturma kararının tam ve etkili bir biçimde uygulanmasına yardımcı olacaktır. Yörede, çevre koruma, özel olarak korunan doğal alanlar ve ekolojik uzmanlık alanındaki mevzuata sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor.

Tarım toprağı idi

Unutulmamalıdır ki, Leğonaka Yaylaları toprakları tarihsel olarak bir tarım alanı ve otlak olarak kullanılmıştır. Ek olarak, Sovyetler Birliği’ndeki en gözde yürüyüş parkurlarından bazıları onlarca yıldır burada faal haldeydi. Çoğu kesimiyle koruma değerini kaybetmiş olan bu önemli topraklar, rekreasyon amaçlı akılcı kullanım da dahil olmak üzere, üzerlerinde bir biyosfer poligonu oluşturmak amacıyla 1992 yılında Adıgey hükümeti tarafından Kafkas Rezervine (Doğa Koruma Alanına)  devredilmiştir. Çeşitli nedenlerle, bu planlar geçmiş yıllarda tam olarak uygulanamamıştır.

 

Ancak şimdi Leğonaka Biyosfer Test Alanı oluşturulduğuna göre, dağ tatil beldelerinin geliştirilmesinde deneyimli ve sorumlu bir işletme olan Kafkas Rezervi Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde modern ve çevre dostu bir turizm altyapısı oluşturma zamanının geldiğine inanıyoruz.  Aynı zamanda, UNESCO tarafından Dünya Doğa Mirası Alanı olarak ilan edilen bu toprakları, Adıgey’de bir tatil yeri oluşturma alanına dönüştürme gibi bir niyetimiz yoktur.

 

Aslında, çevre otoritelerinin kontrolünü sürdürürken burada bir rekreasyon alanı oluşturma fırsatı elde ediyoruz. Bu bölgenin Sovyet döneminden beri ünlü olan ve dağlardan denize giden rotaların (yürüyüş yollarının) geçtiği başlıca turizm merkezlerinden biri olduğu anımsandığında, biyosfer test alanı oluşturmanın bölgemizde turizmin gelişmesine ivme kazandıracağından kuşku duymuyorum.

Sovetskaya Adıgeya, 6 Nisan 2021

Yorum Yap