Rektör Mamıy Davut: “Rusya’nın Ulusal Sorumluluğu – Yetenekli Öğrencilerin Gelişimi İçin Gerekli Desteği Sağlamaktırı”.

Bir 3 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir
Adıge Devlet Üniversitesi Rektörü Mamıy Davut, Rusya Öğretmenler Forumunda yaptığı konuşmada yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerle yapılacak çalışmalar konusunda bilgi verdi.
Rektörün konuşma metni: “Matematikte yetenekli olanlar ve o tür öğrencilerin seçimi, eğitimi, günümüzün önemli bir sorunudur”. “Güney Rusya – Donbass’ta eğitim konusunda yapılan çalışmalar” başlığı ile klasik üniversitelerde yetenekli öğretmenlerin eğitimi konusunda düzenlenen 2’nci Rusya Forumunda bir konuşma yaptı.
Güney Rusya Yüksek Okullar Rektörleri Konseyi üyelerinin katıldığı Yuvarlak Masa toplantısını, Güney Federal Üniversiteleri Başkanı, Güney Rusya Rektörler Meclisi Başkanı, Rusya Yazarlar Birliği (RAO) üyesi Marina Borovskaya yönetti.
“Güney Rusya – Donbass’ta eğitim konusunda yapılan çalışmalar” konusu üzerinde duruldu, bu üniversiteler farklı ve mesleki eğitim veren ve uzman yetiştiren üniversitelerdir.
Mamıy Davut konuşmasında Adıgey’de kırk yıl üzeri bir süreden beri yetenekli öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, bu öğrencilerin seçilme yöntemi ve karşılaşılan zorluklar konusunda bilgi verdi.
“Küçük çocukların tespiti ve onlara ilişkin yapılan çalışmalar piramit örneğinde olduğu gibi yürütülüyor : Rusya matematik bilgi yarışmalarına ilk etapta 1 milyon öğrenci katılıyor, diğer etaplarda elendikten sonra geride küçük bir azınlık kalıyor. Dikkatimizi en çok bu küçük grup üzerinde yoğunlaştırıyoruz.
Bu tür bir sistem elbette yararlıdır, ancak devletin gereksindiği eksiklikleri dikkate aldığımızda, inovasyon ekonomisini geliştirmek için beraber çalıştığımız yetenekli kişi sayısını daha fazla artırmamız gerekiyor. Bilgi yarışmaları bir yönüyle yararlıdır, ancak bu yarar sınırlı düzeyde kalıyor. Rusya Federasyonu’nun ulusal (temel) sorumluluğu, yetenekli kişilerin gelişmeleri için yeterli desteği sağlamaktır”.
“Yeterli düzeyde zeki değil diyerek çok sayıda çocuğu elediğimiz oluyor. Bilgi yarışmaları tek bir ders, tek bir sistem üzerinden yürütülüyor. Çocuğun hızlı kavrama yeteneği aranırken ve bu özellik saptanırken, onun psikolojik durumu dikkate alınmıyor. Ünlü Alman matematikçi David Hilbert yaşıyor olsaydı, kendi döneminde elde ettiği başarıya ulaşamazdı, çünkü hızlı değil, yavaş düşünüyordu. Bizim bilgi yarışmalarımızda hızlı düşünme, çabuk kavrama ölçütü aranıyor”, – dedi Mamıy Davut.
Bu soruna bağlı başka üzücü durumlar da var: Birçok yörenin (federe birimin) zeki (yetenekli) çocukları saptama konusunda belirli bir sistemi yok. Bu konuda açtığımız “Sirius” adlı yeni eğitim merkezimiz ile yörelerin kendi eğitim sistemlerinin birlikte çalışacakları umudu içindeyiz.
Bu güçlüğü aşmada Adıge Devlet Üniversitesinin “Matematik: Yaklaşım biçimi” adlı projesinin “Öncelik – 2030” adlı programı yararlı olacaktır. Matematik ve dijital ekosistemler alanında Adıge Devlet Üniversitesi ilkler arasına girmeyi hedeflemiş bulunuyor. Matematik üzerine yetenekli öğrencilerin Güney Rusya eğitim sistemine ve bilime kazandırılması için çalışılıyoruz. Projeyi gerçekleştirmek için ilk bilimsel laboratuvarı üniversitemizde açmış bulunuyoruz.
Anımsatalım, “Rusya’nın klasik üniversitelerindeki öğretmenlerin eğitimi” konulu 2’nci Rusya Forumu 21-22 Mart 2023 günleri yapıldı, forum 15 yerde düzenlendi: Moskova, St.Petersburg, Kazan, Smolensk, Yekaterinburg, Vologda, Omsk, Nijniy Novgorod, Volgograd, Taganrog, İvanovo, Yaroslav, Çelyabinsk ve Tiraspol kentlerinde.
Etkinliklere RF Eğitim ve Bilim Bakanlığı, RF Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve bilim insanları, Rusya klasik üniversiteleri rektörleri ve rektör yardımcıları, öğrenciler, mezun olmuş öğrenciler, vb katıldılar.
Adıge Devlet Üniversitesi Basın Servisi
Adıge mak, 29 Mart 2023
Yorum Yap