Meşbaşe İshak: “Devlet Başkanının Ana Sorumluluğu Toplumsal Yaşamı İyileştirme Olabilir”

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in RF Federal Meclisine gönderdiği Mesajında yer alan, toplum sağlığını korunma, demografi (nüfus), ekonomi ve ailelere yardım gibi konulara ilişkin sözleri büyük bir önem taşıyor. Adıgey, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetleri ulusal yazarı, Rusya Emek Kahramanı ve RF Sivil Toplum Meclisi (Общественнэ палатэ и Совет) üyesi Meşbaşe İshak mesajı böyle değerlendiriyor.

 

  • Beni Federal Meclis toplantısına çağırdılar, ama gidemedim. Yine de toplantıyı ekran üzerinden eksiksiz izledim. İçişleri sorunları, sağlığı koruma, sosyal ve ekonomik sorunlar, Devlet Başkanının Mesajında  en geniş yeri tuttu.  Vladimir Putin’in ileri sürdüğü görüşler toplumsal yaşamı iyileştirme amacına yönelik şeyler, – dedi Meşbaşe İshak.

 

Ünlü yazarımızın dediğine göre, Vladimir Putin Rusya’nın en zorlu bir geçiş döneminde görev aldı. Devletin de böylesine birine gereksinimi vardı. Vladimir Putin bir halk lideri, Rusya da bir sosyal devlet. Bu iki şey günümüz koşullarında büyük bir önem taşıyor.

 

Başkan Putin, en çok toplum sağlığını koruma konusu üzerinde duruyor.

 

  • Koronavirüs belasını henüz yenmiş değiliz. Hastalığa yakalananların sayısında bir azalma var, ama yayılmayı durdurmuş da değiliz. Hastalığın yayılmakta olduğu ve “sürü bağışıklığı” düzeyine ulaşılamadığı, önlemlerin sıkılaştırılması gerektiği başkan tarafından belirtildi. Başkan 2030 yılına değin ortalama yaşam süresini 78 yıla ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu bağlamda tedavi olanaklarının genişletildiğini de söyledi. Bu yıl Temmuz ayı başından başlayarak, dileyen herkesin tıbbi yardım alabileceğini belirtti. Gelecek kuşakların sağlıklı olmaları Rusya’nın geleceği  açısından büyük bir önem taşıyor, dedi. Bunun için gençlere, olanaklar ölçüsünde  dinlenme kamplarına gitme olanağı sağlanmalıdır, dedi. Dinlenme konusunda ana babaların yapacakları masrafların yarısının devletin karşılanması önerisinde de bulundu, – diye belirtti Meşbaşe İshak.

Çocuklu ailelere yardım önemli konu ve görevlerden. Anne ve babanın bir başlarına çocuk büyütmeleri kolay olmaz. Bu tür ailelere ayrıca yardım edilecek. 1 Temmuz 2021 tarihinden başlayarak her ay bu gibi ailelere para yardımı yapılacak. Her bir aileye ortalama 5650 ruble para verilecek. Doğum yapacak ve maddi sıkıntı içindeki kadınlara da parasal yardım yapılacak. Ayrıca bu yıl Ağustos ayında okula başlayacak olan ya da okuyan öğrenciler için ailelere kişi başına 10 bin ruble verilecek.

 

Eğitim düzeninin geliştirilmesinin başta gelen görevlerden biri olduğu Meşbaşe İshak tarafından vurgulandı.

 

  • 2024 yılına değin değişik bilimsel araştırma çalışmaları için bütçeden bir trilyon 630 milyar ruble ayrılacak.

 

Geçen yıldan bu yana başarılı  sınıf başkanlarına, öğretmenlerine her ay, ek olarak beş bin ruble veriliyor. Ancak ortaokullardaki profesyonel eğiticiler benzeri bir kapsama alınmış değil. Şimdi teknik ve mesleki okul (kolej) öğretmen gruplarının küratörleri (yönetici ve düzenleyiciler) de ek ücret alacaklar. Önümüzdeki iki yıl içinde, Rusya tamamında, 45 bin yüksek okula ve birime ek bütçeden yardım olanağı sağlanacak. Başkanın dediğine göre, bu paranın yüzde 70’i yörelere (cumhuriyet ve illere) verilecek, – dedi Meşbaşe İshak.

 

2022 yılından başlamak üzere kişiler koşuşturmadan, kitap toplamaya gerek kalmadan, “tek bir pencere”  yoluyla sağlanacak federal ödüller, emeklilik ve sosyal yardımlarla, birçok gereksinimlerini karşılayabilecekler.

 

Devletin dengeli olarak gelişmesi, barış ve güvenlik içinde olması, dış ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular, Vladimir Putin’in önem verdiği ana konular arasındadır, dedi Meşbaşe İshak.

 

DEYLEKO Anet.

Adıge Mak, 26 Nisan 2021

 

МэщбэшIэ Исхьакъ: «Президентым ипшъэрылъхэр зэкIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным фэгъэхьыгъ»

Yorum Yap